Atenció: ITE INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha efectuat una comunicació massiva a propietaris d’edificis habitatges, tant unifamiliars com plurifamiliars, que tenen una antiguitat superior als 45 anys, amb l’objectiu de recordar-los que han de realitzar obligatòriament una ITE - Inspecció Tècnica d’edificis.

El model que l'Agència ha enviat és aquest AVÍS > > > >

El Decret 67/2015 estableix la obligació que tenen els propietaris únics o comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges amb mes de 45 anys d'antiguitat, d'efectuar una Inspecció Tècnica de l'Edifici i presentar-la a l'Administració en un termini de 4 mesos. Informa que el no compliment d'aquesta obligació pot comportar sancions. La remesa de comunicacions es realitza davant el poc coneixement que es té del Decret. Es recorda, que aquesta inspecció també és necessària per poder optar a ajuts públics, com per exemple els ajuts a la rehabilitació que us comentavem en anteriors publicacions, i en el cas de transmetre els vostre habitatge.

Per informar-vos sobre si procedeix o no realitzar aquest informe en el vostre cas, o bé si voleu un pressupost personalitzat per inspeccionar el vostre edifici us atendrem al nostre contacte.

Orientativament, les unifamiliars tenen un pressupost d'uns 260€ i es pot obtenir descompte en combinar la inspecció ITE amb l'encàrreg del Certificat Energètic i/o de la Cèdula d'Habitabilitat.

Si voleu saber més informació i consultar FAQs us facilitem l'enllaç clicant web gencat